Samarbejd med Os

Hvad er OPI?

 

Offentlig Privat Innovation (OPI) er, når den offentlige part bidrager med faglig viden om en problemstilling fx træning af svage patienter, og den private part bidrager med en løsning på problemet.

 

Når offentlige og private virksomheder går sammen i fælles udviklingsprojekter - OPI - kan de sammen udvikle nye produkter og tjenesteydelser, som har potentiale til at løfte kvaliteten i den offentlige sektor og samtidig skabe vækst i den private sektor.

Hvad Du kan få ud af OPI?

 

OPI er et innovationssamarbejde mellem offentlige og private parter om udvikling af nye teknologier og services til den offentlige sektor.

 

Offentlig-privat innovation (OPI) adskiller sig fra andre offentlige private partnerskaber ve,d at der ikke er et klassisk aftager/ leverandørforhold. Både den offentlige- og private part er derimod ligeværdige udviklingspartnere, der i samarbejde udforsker og udvikler nye innovative løsninger.

 

Af væsentlige fordele ved at indgå OPI set fra en privat virksomhed kan nævnes:

 

-> Adgang til udvikling og test i tæt samarbejde med offentlige

medarbejdere, borgere og patienter

 

-> Viden om offentlige beslutningsprocesser

 

-> Legitimitet og troværdighed der kan bruges i et fremtidig salg

 

"Det har været en spændende

udfordring at udvikle e-læring

om hverdagsrehabilitering,

mens udviklingen af den

hverdagsrehabiliterede

indsats i sig selv er under

udvikling i kommunen.

E-læring fra KvaliCare er et

levende produkt, som udvikler

sig med organisationen og

erfaringerne i et stadigt og

innovativt samarbejde.

 

Partner Rie Nygaard fra KvaliCare

 

Har du brug for en uforpligtende snak?

 

Hvis du har brug for sparring eller har spørgsmål omkring projekterne i OPI-platform, er du velkommen til at kontakte programleder

 

Erik Rishøj Jensen

 

Tlf. 24 52 59 52

Mail errj@regionsjaelland.dk

 

 

 

Er OPI noget for Dig?

 

Vil du høre mere om de igangsatte OPI-projekter?

 

Fra offentlig side deltager en række eksperter fra sygehuse og kommuner i Region Sjælland.

 

Læs mere om projekterne her