Om OPI-platform

OPI-platform

 

Platformen imødekommer ønsket fra regionale virksomheder om en åben dialog om de løsninger Regionen efterspørger.

 

OPI-platformen skal lette samspillet mellem offentlige og private virksomheder ved at parterne sammen udvikler nye konkrete løsninger inden for sundheds- og sygehusvæsenet.

 

 

Interessenter

 

Hvem

gavner det?

Sygehusene

 

-> Undgå genindlæggelser.

 

-> Forbedre patientoplevelsen.

 

-> Forbedre kvaliteten i ydelser.

 

-> Effektivisere driften.

Virksomhederne

 

-> Udvikle produkter der matcher

en skalerbar efterspørgsel.

 

-> Opbygge netværk til

brugerne.

 

-> Udføre test af produktet i tæt

samarbejde med praksis.

Kommunerne

 

-> Undgå undgåelige indlæggelser.

 

-> Øge selvhjulpenhed hos borgerne.

 

-> Forbedre kvaliteten.

 

-> Effektivisere driften.

 

 

 

Forankring

 

Hvordan

gør vi?

Styregruppe for Sundhedsinnovation

 

Styregruppen er ansvarlig for at vælge netop de problemstillinger, der har så stort et potentiale, at de vil efterspørge en løsning på dem.

 

Styregruppen består af:

 

 • Per Bennetsen, Koncerndirektør (formand)
 • Henrik Villadsen, Roskilde/ Køge Sygehuse
 • Michael Werchmeister, Psykiatrien
 • Henrik Lau Møller, Nykøbing F. Sygehus
 • Aase Bjerring, Holbæk Sygehus
 • Per Buchwaldt, IT
 • Peder Ørnsholt Ring, Kvalitet & Udvikling
 • Tue David Bak, Regional Udvikling
 • Mahad Huniche, Produktionsdirektør, PFI

Arbejdsgruppe

 

Arbejdsgruppen skal koordinere, udvikle og igangsætte aktiviteter i de enkelte OPI-forløb.

 

 

Arbejdsgruppen består af:

 

 • PFI, Region Sjælland (Programleder)
 • SundhedsInnovation Sjælland
 • Koncernindkøb, Region Sjælland
 • Regional Udvikling, Region Sjælland
 • Udvalgte sygehusafsnit og kommunale enheder
 • Connect Denmark, Sjælland