Hvordan gør vi?
OPI-proces

OPI- processen

 

Forud for OPI-processen ligger et udvælgelsesforløb, hvor den offentlige part har lavet en potentialevurdering og valgt en konkret problemstilling,

som er så vigtig at de efterlyser en løsning blandt private virksomheder.

 

Udvælgelsen er foretaget af Styregruppen for Sundhedsinnovation med inddragelse af fx sygehusledelsen, afdelingsledelse og sundhedsmedarbejdere. På den måde sikres engagement og opbakning i den offentlige organisation.

Tidslinjen visualiserer OPI-processen fra den første uforpligtende præsentation til kommercialisering og indkøb af løsningen.

Visualisering af OPI-processen

 

Tidslinjen visualiserer OPI-processen fra den første uforpligtende

præsentation til kommercialisering og indkøb af løsningen.

OPI-processen

Hvad kan vi tilbyde?

 

-> Vi faciliterer OPI-forløbene fra start til slut.

 

-> Vi garanterer engagement fra ledelse og medarbejdere.

 

-> Vi afholder faciliteringsomkostinger, udgifter til kontraktskrivning, udgifter til medarbejder-

timer og deres kørsel.

 

-> Et tæt udviklings- og testforløb med borgere, patienter og medarbejdere, der giver sparring

og feedback på dit produkt samt hvilke segmenter der er egnede modtagere og deres

størrelse.

 

-> Professionel coaching/rådgivning med henblik på, at den udviklede løsning/produktet

forberedes til at komme på markedet.

 

Hvad skal du bidrage med?

 

-> Egne timer

 

-> Know How

 

-> Evt. udviklingsomkostninger til prototype

Præsentationsdag af problemstilling

Uforpligtende præsentation af problemstilling

 

Du inviteres som virksomhed ind til en uforpligtende præsentation sammen med andre interesserede virksomheder. Her vil relevant fagpersonale præsentere problemstillingen samt de løsninger, der bruges i dag, og der vil være mulighed for, at du kan stille spørgsmål. Der bliver ikke diskuteret nye løsninger på dagen.

 

Hvis du har interesse i problemstillingen udfyldes en interessetilkendegivelse.

Vi screener henvendelserne og holder dialogmøder med de mest interessante henvendelser.

OPI- kontrakt
Udviklingsmøder
Test af løsning
Kommercialisering og Indkøb

 

 

 

OPI- kontrakt

 

Hvis vi beslutter at udvikle en løsning sammen, så skriver vi en OPI-kontrakt, hvor vi bl.a. aftaler rettigheder til de udviklede løsninger, overholdelse af statsstøtte og udbudsregler mv.

 

 

 

Udviklingsmøder

 

Udviklingsforløbet består af en række udviklingsmøder typisk hos både virksomheden og på det aktuelle hospitalsafsnit eller kommunale institution.

 

 

 

Test af løsning

 

Testen foregår i et virkeligt hospitals- eller kommunalt institutionsmiljø i samarbejde med relevante medarbejdere og borgere/ patienter.

 

 

 

Kommercialisering og Indkøb

 

Når testen er gennemført evalueres forløbet og kontrakten ophører. Der udfærdiges et endeligt de minimis regnskab. Den offentlige part skal tage stilling til, om de vil indkøbe produktet/ sende det i udbud. Den private part har måske behov for en udviklingsrunde mere, eller test i større skala før de vil gå på markedet. Det kan også tænkes der er et finansieringsbehov, så der enten skal søges fondsmidler eller involveres kapital på anden vis.